• green layout
  • blue layout

Ogłoszenia

"Wyprawka szkolna" 2015/2016

Drukuj PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

Więcej…

INFORMACJA

Drukuj PDF

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

2015/2016

 

9.00 - dla klas 4-6, 1-3 Gimnazjum (ul. Kwiatowa 28,  hala sportowa)

10.30 - dla klas 0-3 szkoły podstawowej (ul. Kwiatowa 28,  hala sportowa)

13.00 - dla klas 0-1 Filia Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą

w Zgorzale (ul. Cyraneczki 8 Zgorzała)

Przetarg nieograniczony na wyposażenie Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle

Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu  strona 1

Ogłoszenie o zamówieniu  strona 2

Ogłoszenie o zamówieniu strona 3


Ogłoszenie o zamówieniu  strona 4

SIWZ

Załącznik numer 6 - rozmieszczenie mebli Mysiadło, ul. Kwiatowa 28

Załącznik numer 6 - rozmieszczenie mebli Mysiadło, ul. Ogrodowa 13


Załącznik numer 6 - rozmieszczenie mebli Zgorzała ul. Cyraneczki 8


Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, I piętro)


Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, parter)


Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Mysiadło, ul. Ogrodowa 13, I piętro)


Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Mysiadło, ul. Ogrodowa 13, parter)


Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Zgorzała, ul. Cyraneczki 8, I piętro)

Załącznik numer 6 - rzut pomieszczeń (Zgorzała, ul. Cyraneczki 8, parter)

Załącznik numer 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik numer 6 - Podział mebli według miejsca dostawy

Załącznik_nr_7_- kosztorys ofertowy wyposażenia w meble Zespołu Szkół Publicznych w Mysiadle

Odpowiedź zamawiającego na zapytania ofertowe

Odpowiedź zamawiającego na zapytania ofertowe i zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia strona 1.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia strona 2.

UWAGA!!!!

Drukuj PDF

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

2014/2015 odbędzie się w godzinach:

 

8.30 - dla klas 1-2 gimnazjum (w hali sportowej)

9.30 - dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej (w hali sportowej)

- dla oddziałów przedszkolnych ( w holu przy stołówce)

11.30 - dla klas 1 szkoły podstawowej (w hali sportowej)

12.30 - dla klas 2-3 szkoły podstawowej (w hali sportowej)

UWAGA!!!!

Drukuj PDF

Informujemy, że w piątek, 26.06.2015r., w dniu zakończenia roku szkolnego

będzie kursował autobus szkolny.

Szczegółowy rozkład jazdy ukaże się w środę 24 czerwca w zakładce

„Dowozy”.

Akcja Lato dla uczniów 4-6

Drukuj PDF

W związku z brakiem wymaganej liczby 15 osób z klas 4-6 , w każdym tygodniu AKCJI LATO 2015, informujemy, że zajęcia wakacyjne dla tego przedziału wiekowego zostały odwołane. Jednocześnie przypominamy, iż uczniowie kl. 4, zapisani na akcję mogą dołączyć do grupy młodszej.
W sytuacji rezygnacji z udziału w AKCJI LATO prosimy o poinformowanie nauczycieli Św. B o tym fakcie i odbiór wpłaconych pieniędzy do końca roku szkolnego, tj. do 26.06.2015 r. W przypadku braku informacji uznajemy, iż uczeń będzie uczestnikiem akcji.

Zamiast kwiatka " Pomoc dla Nepalu"

Drukuj PDF

Szanowni Rodzice zamiast kwiatka prosimy o wpłaty na rzecz dzieci  poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu:
41 1020 1013 0000 0702 0005 9055 (z dopiskiem „Pomoc dla Nepalu”).
lub konto Polskiej Akcji Humanitarnej:
BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem "Nepal"

Nauczyciele ZSPwM

Uczniowie tworzą dzieło sztuki współczesnej. Wystawa w dniach 23-25 czerwca.

Drukuj PDF

Grupa uczniów gimnazjum od marca uczestniczy w warsztatach „Estetyka Współczesności”, organizowanych w naszej szkole przez Stowarzyszenie Aqueduct przy współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Przez ostatnie miesiące przyglądaliśmy się sztuce z rozmaitych perspektyw. Między innymi próbowaliśmy ustalić, czy sztuka się skończyła oraz odpowiedzieć na pytanie o granice działalności artystycznej. Wychodząc od sztuki egipskiej, poprzez dzieła renesansowych mistrzów i twórczość niepokornych impresjonistów, śledziliśmy procesy, które otworzyły drzwi najważniejszych sal wystawowych pisuarom Duchampa, kwadratom Malewicza czy autodestrukcyjnym maszynom-rzeźbom Tinguely'ego.  
Rysując abstrakcyjne zwierzęta w duchu twórczości Mondriana i van Doesburga stawialiśmy pytanie o harmonię w świecie oraz o to, co w żółwiu czy króliku najistotniejsze. W ślad za surrealistami próbowaliśmy sięgnąć w głąb naszej podświadomości. Tworząc zaś dadaistyczne wiersze rzuciliśmy wyzwanie artystycznym standardom oraz kategorii sensu.

Więcej…

Uwaga konkurs!

Drukuj PDF

Zapraszamy

Drukuj PDF

 

Uwaga!

Drukuj PDF

Informujemy,że w dniu 13.06.2015r. (sobota) będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu na festyn z okazji Święta Gminy Lesznowola.

Wyjazd spod szkoły- godz. 14.30, powrót spod Urzędu Gminy- godz. 20.00

Zapraszamy!

Program Akcji Lato 2015

Drukuj PDF

<pobierz>

AKCJA LATO 2015 dla kl. 0-3 w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle

Drukuj PDF

Termin:

I tydzień:1-3.07.2015 r., godz. 7.00 – 17.00 (środa-piątek)

tygodniowy koszt akcji 55 zł (przewidziane są 2 wyjazdy)

II tydzień: 6-10.07.2015 r., godz. 7.00 – 17.00

III tydzień: 13-17.07.2015 r., godz. 7.00 – 17.00

IV tydzień: 20-24.07.2015 r., godz. 7.00 – 17.00

Tygodniowy koszt akcji – 90 zł.

Tygodniowy koszt akcji zawiera:

- koszty autokaru podczas wyjazdów,

- opłatę za zaplanowane atrakcje podczas wyjazdów

i zajęć stacjonarnych,

- koszt materiałów użytych do zajęć stacjonarnych, nagrody w konkursach;

Więcej…

Template design by JoomlaThemePro
Design by: JoomlaTheme Pro